Bàn tròn điện ảnh – Biên kịch trẻ: để sống được với đam mê

Vào 14h chiều thứ bẩy ngày 22/5/2010, tại trung tâm TPD đã diễn ra chương trình Bàn tròn điện ảnh với chủ đề Biên kịch trẻ: để sống được với đam mê.

"Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh" được thành lập theo quyết định số 236/HĐA do ông Trần Luân

Posted in Discussion, Film Screening

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None
%d bloggers like this: