Blog Archives

Nguyên Linh – Đứa con từ duyên nợ

Là dân “ngoại đạo”, không tốt nghiệp trường điện ảnh, cũng không xuất thân từ một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Lê Thu Minh đã tạo nên một tiếng vang khi bộ phim Nguyên linh trở thành một

Tagged with: , , , , ,
Posted in Others, Press
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None