Blog Archives

Phim tư liệu cuối tuần

Dự án Varan Workshop là một dự án hợp tác giữa Atelier Varan, Xưởng phim tài liệu và khoa học trung ương Việt Nam, Quỹ Ford và Viện Goethe tại Việt Nam. Từ năm 2004 đã có nhiều khóa học

Tagged with:
Posted in Film Screening, Session times
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None