Blog Archives

Books on Korean Cinema

Trong suốt hơn một thập kỷ trở lại đây, nền điện ảnh Hàn Quốc đã có những bước phát triển thần kỳ. Mở đầu bằng tác phẩm hành động căng thẳng Shiri (1999), và tiếp sau đó là hàng loạt

Tagged with:
Posted in Movies
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None