Monthly Archives: October 2009

Chương trình phim ngắn lần thứ 28

Hai tác phẩm đến từ Khoa Mỹ thuật trường Sân khấu Điện ảnh, một tác phẩm độc lập do cá nhân thực hiện, một tác phẩm do Khoá 4 – Dự án Điện ảnh trường Khoa học xã hội và

Posted in Discussion, Film Screening

Slumdog Millionaire – Từ sách lên màn ảnh

Vào 14h chiều thứ bẩy ngày 17/10/2009, tại trung tâm TPD đã diễn ra chương trình “Từ sách lên màn ảnh” số đầu tiên. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ chiếu giới thiệu bộ phim Slumdog Millionaire của đạo

Tagged with: ,
Posted in Film Screening
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None