Blog Archives

Khoá học làm phim mùa hè

CENTER FOR EDUCATIONAL EXCHANGE WITH VIETNAM (CEEVN) THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN SINH KHOÁ HỌC LÀM PHIM MÙA HÈ Tháng 5, 2009, tại Trường Nghệ thuật Điện ảnh School of Cinematic Arts University of Southern California (USC) KHOÁ HỌC MÙA

Tagged with:
Posted in Film Course
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None