Blog Archives

Future Shorts Vietnam – Kêu gọi tham gia

Tiếp sau các buổi chiếu cho khán giả yêu phim và người làm phim tại Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian qua, Future Shorts Việt Nam đang lên kế hoạch cho sự kiện tiếp theo tại Hà Nội

Tagged with:
Posted in Film Screening, Movies
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None