Blog Archives

Phim hòa nhạc Chiến hạm Potemkin

Nhân kỷ niệm ngày Châu Âu – 9 tháng Năm, Phái đoàn Ủy ban Châu Âu và Viện Goethe đồng tổ chức chương trình : Phim hòa nhạc Chiến hạm Potemkin (Phim câm 1925) Đạo diễn Sergej Eisenstein Soạn nhạc cho

Tagged with: ,
Posted in Session times
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None