Blog Archives

Liên hoan Phim châu Âu

Liên hoan Phim châu Âu  Hà Nội     TP Hồ Chí Minh Từ 11 đến  21 tháng Năm 2009 Từ 21 đến 30 tháng Năm 2009 Trung tâm chiếu phim Quốc gia  Rạp Galaxy Nguyễn Trãi    87 Láng Hạ 230

Tagged with:
Posted in Session times
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None