Monthly Archives: May 2012

Chiếu phim Cô gái trên sông và giao lưu với diễn viên Minh Châu

Buổi chiếu phim Cô gái trên sông vào giao lưu với diễn viên Minh Châu. Một buổi chiếu phim thực sự rất bất ngờ với trung tâm TPD vì số lượng khán giả đã đến khá đông.

Posted in Discussion, Film Screening

Chuyên đề điện ảnh Đông Âu

Posted in Discussion, Film Screening
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None