Monthly Archives: June 2009

Buổi chiếu ngắn lần thứ 26

Posted in Discussion, Film Screening

DVD of the Week – Vietnamese Cinema Classics – The Gamble

During the early Doi moi (renovation) period the “social realism” style emerged in Vietnamese cinema. Faced with new challenges and opportunities, the movie companies turned their attention away from heroic war stories and began searching for new subject  The gamble

Tagged with:
Posted in Movies

Tuần phim tài liệu quốc tế tại Hà Nội

Phim Đức: “Kẻ thắng, người thua” & phim Việt Nam: “Gầm cầu mặt nước” Thứ hai, 15.06.2009 Tiệc cocktail 18h30 Chiếu phim 19h00 Tại Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương: 465 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội Vào

Posted in Others

Hình ảnh từ buổi khai giảng 3 lớp chúng ta làm phim

Posted in Film Course
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None