Blog Archives

Hội thảo về cách tiếp cận các festival phim quốc tế

Chương trình thảo luận về kinh nghiệm làm phim cộng đồng và cách tiếp cận các festival phim quốc tế do Hội đồng Anh tổ chức –  tháng 10 năm 2008 tại Hà Nội Quí Vị thân mến Vào tháng

Tagged with:
Posted in Film Course
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None