WAFM Shop

Trong thời gian qua, trung tâm TPD đã gây quỹ làm phim cho Dự án thông qua chương trình Điện ảnh Việt Nam tối thứ sáu, chương trình Movies Marathon, bán đĩa, sách và các đồ lưu niệm… Số tiền thu được này, trung tâm TPD sẽ tài trợ cho các dự án làm phim trong thời gian tới.

Hiện nay trong Shop WAFM đang bầy bán những đồ sau:

+ Móc khóa: 15K
+ Huy hiệu: 10K


+ DVD Confetti Season 1: 30K
+ DVD Confetti Season 2: 30K
+ DVD phim tài liệu tổng hợp: 30K
+ DVD phim tài liệu 2nd Doc: 30K

– Casablanca – bộ phim huyền thoại: 88.000 VNĐ
– Kỳ nghỉ hè ở Roma: 65.000 VNĐ
– Chuyến tàu mang tên Dục vọng: 90.000 VNĐ
– Khi Harry gặp Sally: 65.000 VNĐ
– Bức thư của người đàn bà không quen: 55.000 VNĐ
– Breakfast at Tiffany’s: 66.000 VNĐ
(Học viên được giảm giá 30%)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None
%d bloggers like this: