Monthly Archives: August 2012

The 2012 VAS Hanoi Short Film Competition is now open…

Học sinh tham dự cuộc thi làm phim ngắn bằng tiếng Anh năm nay có cơ hội sở hữu máy quay video kỹ thuật số đời mới nhất. Tất cả các bộ phim dự thi được đánh giá và chấm

Posted in Movies, Others

Forrest Gump – Từ sách lên màn ảnh

Forrest Gump – Từ sách lên màn ảnh – Giao lưu với đạo diễn Phan Đăng Di và nhà văn Nguyễn Trương Quý

Posted in Discussion, Film Screening

Chương trình phim ngắn

Chương trình phim ngắn của những nhà làm phim trẻ lần thứ 44

Posted in Discussion, Film Screening

Death in Venice – Từ sách lên màn ảnh

Chương trình Death in Venice – từ sách lên màn ảnh – Giao lưu với nhà văn Phạm Xuân Nguyên, nhà văn Nguyễn Trương Quý

Posted in Discussion, Film Screening

Buổi chiếu phim Dành cho tháng 6

Buổi chiếu phim Dành cho tháng 6 và giao lưu với đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn và diễn viên Thiên Tú

Posted in Discussion, Film Screening
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None