Monthly Archives: April 2014

Nhật ký làm phim trên đất Thái – Ngày thứ nhất

The Amazing Thailand Film Challenge – Day 1 Ngày orientation day, sau khi chụp ảnh cùng backdrop, chúng tôi được ban tổ chức phổ biến chi tiết về luật cuộc thi và một số lưu ý về cách nộp phim.

Posted in Uncategorized
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None