Blog Archives

Slumdog Millionaire – Từ sách lên màn ảnh

Vào 14h chiều thứ bẩy ngày 17/10/2009, tại trung tâm TPD đã diễn ra chương trình “Từ sách lên màn ảnh” số đầu tiên. Trong chương trình này, chúng tôi sẽ chiếu giới thiệu bộ phim Slumdog Millionaire của đạo

Tagged with: ,
Posted in Film Screening
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None