Monthly Archives: July 2011

Legend of the Fall – Từ sách lên màn ảnh

Chương trình Legend of the Fall – từ sách lên màn ảnh, giao lưu với biên kịch Đoàn Minh Tuấn, dịch giả Thanh Vân

Posted in Discussion, Film Screening
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None