Monthly Archives: August 2009

Các quỹ tài trợ cho Điện ảnh Việt Nam và trên thế giới

(Bài viết của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên – Phó giám đốc trung tâm TPD)  Tớ biết nhiều bạn làm phim trăn trở với việc làm sao để tìm được tiền để thực hiện bộ phim của mình. Tớ giới

Posted in Discussion, Movies
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None