Blog Archives

To Kill a Mocking Bird – Từ tiểu thuyết lên màn ảnh

Vào 14h chiều thứ bẩy ngày 19/12/2009, tại trung tâm TPD đã diễn ra chương trình “Từ sách lên màn ảnh” số thứ hai. Ngoài ra, sau buổi chiếu là phần giao lưu cùng hai vị khách mời, đạo diễn

Tagged with:
Posted in Discussion, Film Screening
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None