Blog Archives

Chương trình hoạt động của nhóm HI-DeFF

Vào 18h chiều nay, tại trung tâm TPD đã diễn ra chương trình hoạt động của nhóm HI-DeFF. HI-DeFF (Nhóm những người làm phim Tài liệu độc lập và Thử nghiệm Hà nội) là một diễn đàn mở tại Hà

Tagged with:
Posted in Film Screening
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None