Monthly Archives: September 2012

Tường thuật (trực tiếp) cuộc thi làm phim 48h của 4 đội Chúng ta làm phim.

19h: Các đội bốc thăm thể loại. Công bố đạo cụ, nhân vật, câu thoại bắt buộc Kết quả – Đội Supertramp: thể loại phim câm – Đội Hippie: thể loại phim đường trường – Đội The Compass: thể loại

Posted in Others
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None