Blog Archives

DVD phim tại Việt Nam

Hôm nay, tôi đi mua 2 DVD phim Việt Nam, tuy không phải là những tác phẩm xuất sắc, nhưng cũng khá nổi đình đám trong năm 2008, là Suối oan hồn / Ngôi nhà bí ẩn, và Cái chết

Tagged with:
Posted in Movies
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None