Monthly Archives: March 2010

Chương trình Cộng đồng làm phim lần thứ 5

Một bộ phim ra đời là công sức của nhiều người, trong đó mối liên hệ giữa Đạo diễn và Quay phim là rất quan trọng để hoàn thành tác phẩm. Cộng đồng làm phim diễn ra vào ngày 27/3

Posted in Discussion, Film Screening

Lịch chiếu phim Cánh Diều Vàng 2010

 THỜI GIAN  ĐỊA ĐIỂM  PHÒNG CHIẾU 1RẠP NGỌC KHÁNH523 KIM MÃ, Hà Nội  PHÒNG CHIẾU 3TT CHIẾU PHIM QUỐC GIA – 87 LÁNG HẠ  RẠP THÁNG 8(PHÒNG CHIẾU 3)45 HàNG BÀI Ngày12/3 19h30 – Giữ làng, giữ nước– Chung một

Posted in Session times
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None