Monthly Archives: November 2009

Khoá âm thanh 2009

Từ ngày 16/11/ 2009 đến ngày 21/11/2009, tại trung tâm TPD đã diễn ra khoá đào tạo ngắn hạn về nghiệp vụ âm thanh do ông Gilbert Caruso – Kỹ sư âm thanh người Pháp giảng dậy.

Posted in Film Course

Buổi chiếu phim Sống trong sợ hãi và giao lưu với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên

Buổi chiếu phim Sống trong sợ hãi và giao lưu với đạo diễn Bùi Thạc Chuyên

Tagged with: ,
Posted in Film Screening

Phim tư liệu cuối tuần

Dự án Varan Workshop là một dự án hợp tác giữa Atelier Varan, Xưởng phim tài liệu và khoa học trung ương Việt Nam, Quỹ Ford và Viện Goethe tại Việt Nam. Từ năm 2004 đã có nhiều khóa học

Tagged with:
Posted in Film Screening, Session times

Chương trình Cộng đồng làm phim lần 1

Chương trình Cộng đồng làm phim lần thứ nhất

Tagged with:
Posted in Discussion, Film Screening
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None