Monthly Archives: October 2012

Chiếu phim Truyền thuyết tình yêu thủy thần

Chiếu phim Truyền thuyết tình yêu thủy thần và giao lưu với đạo diễn Hà Sơn

Posted in Discussion, Film Screening

The Hours – Từ sách lên màn ảnh

The Hours – Từ sách lên màn ảnh – giao lưu với nhà biên kịch Đoàn Minh Tuấn và nhà phê bình văn học Hoài Nam

Posted in Discussion, Film Screening

Chương trình phim ngắn lần thứ 46

Chương trình chiếu phim ngắn và giao lưu với các nhà làm phim trẻ lần thứ 47

Posted in Discussion, Film Screening

Short film – Long journey

(The Journey – A documentary film by Pham Quoc Dung) Over three years ago,  The center  for  assistance  and development  of  movie talents  (TPD) – Vietnam  Cinema Association launched the “We Are Filmmakers” project  to help  the nation’s filmmakers. “We

Posted in Press
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None