Chương trình phim ngắn lần thứ 28

Hai tác phẩm đến từ Khoa Mỹ thuật trường Sân khấu Điện ảnh, một tác phẩm độc lập do cá nhân thực hiện, một tác phẩm do Khoá 4 – Dự án Điện ảnh trường Khoa học xã hội và Nhân văn sẽ được trình chiếu trong chương trình phim ngắn lần thứ 28.

Phim ngan 28_poster

"Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh" được thành lập theo quyết định số 236/HĐA do ông Trần Luân

Posted in Discussion, Film Screening

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None
%d bloggers like this: