Buổi chiếu phim Thung Lũng Hoang Vắng

Vào 14h chiều thứ bẩy ngày 30/5/2009, tại trung tâm TPD đã diễn ra chương trình “Điện ảnh Việt Nam đến với khán giả”. Trong chương trình này, chúng tôi trình chiếu bộ phim Thung lũng hoang vắng và giao lưu với đạo diễn Phạm Nhuệ Giang.

Pham Nhue Giang

Thung Lung Hoang Vang 1

Thung Lung

"Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh" được thành lập theo quyết định số 236/HĐA do ông Trần Luân

Tagged with: ,
Posted in Discussion, Film Screening

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None
%d bloggers like this: