Blog Archives

Buổi chiếu phim giao lưu với 3 nhà làm phim Đan Mạch

Vào ngày 30/11/2008 tới đây, tại trung tâm TPD sẽ diễn ra buổi chiếu phim, giao lưu với ba nghệ sĩ người Đan Mạch. Họ không phải là những nhà làm phim chuyên nghiệp, có người vốn xuất thân từ

Tagged with:
Posted in Film Screening
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None