Blog Archives

Tuyển sinh Khoá học ngắn hạn về điện ảnh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP ĐÀO TẠO NGẮN HẠN BIÊN KỊCH, LÝ LUẬN, PHÊ BÌNH ĐIỆN ẢNH Được sự đồng ý của trường Đại học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn Hà Nội và sự tài trợ của Quỹ

Tagged with:
Posted in Film Course
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None