Blog Archives

Chiếu phim Hoài Vũ Trắng

Chiếu phim Hoài Vũ Trắng và giao lưu với đạo diễn Đào Duy Phúc. Chương trình do quỹ HBF – Rotterdam tài trợ

Tagged with: ,
Posted in Film Screening
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None