Blog Archives

Cuộc thi phim ngắn toàn quốc năm 2008

Hội Điện ảnh Việt nam ——————- Thông báo Cuộc thi phim ngắn toàn quốc năm 2008 Nhằm khích lệ sự tìm tòi, sáng tạo ngôn ngữ biểu hiện nghệ thuật điện ảnh thông qua hình thức làm phim ngắn; tiếp

Tagged with:
Posted in Movies
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None