Blog Archives

Lịch chiếu phim truyện nhựa giải Cánh Diều Vàng

Ngày 23/2 Phòng chiếu 3 TT chiếu phim Quốc gia – 87 Láng Hạ (Buổi 8h30): Huyền thoại bất tử Rạp Ngọc Khánh – 523 Kim Mã (Buổi 8h30): Cú và chim se sẻ CLB Hội Điện ảnh – 51

Tagged with:
Posted in Film Screening
Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None