Sau Mẹ và con (đoạt giải Cánh diều bạc 2010, Ong Vàng 2010), dự án Chúng ta làm phim tiếp tục nhận được niềm vui mới. Bộ phim Thợ Hồ của tác giả Hồ Văn Hòa đã đoạt giải Trái tim Trẻ tại LHP trực tuyến Yxineff 2011.

Đây là động lực không nhỏ dành cho Hồ Văn Hòa và cả cho các cán bộ dự án Chúng ta làm phim của trung tâm TPD.

Chúc mừng Hồ Văn Hòa!

(Nguồn ảnh Yxineff)

"Trung tâm hỗ trợ phát triển tài năng điện ảnh" được thành lập theo quyết định số 236/HĐA do ông Trần Luân

Posted in Others

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Các hoạt động của TPD
Top Clicks
  • None
%d bloggers like this: